Uncategorized

Giỗ Tổ 2022

Lễ Tưởng Niệm Sáng Tổ Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo Lần Thứ 62

Ngày 4 Tháng 6 Năm 2022 tại Trung Tâm Quang Thiện

 

1. Tiếp Đón Quý Khách và Nghi Thức Chào Cờ
     Chào Quốc Kỳ VNCH
     Chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ,
     Phút Mặc Niệm
     Việt Võ Đạo Kỳ, Tâm Ca

2. Giới thiệu quan khách tham dự

Video 1&2

3. Chủ tịch LĐ VVĐ Tây Hoa Kỳ, VS Trần Ngọc Chính, phát biểu, chào mừng và cám ơn quý quan khách

4. Hòa Thượng Chủ Trì chùa Quang Thiện, Thích Minh Dung, phát biểu

Video 3&4

5. Diễn Lược Tiểu Sử Sáng Tổ: VS Kiều Công Lang và VS Nguyễn Văn Tâm

Video 5

6. Dâng Hương Sáng Tổ

Video 6

7. Phát bằng đẳng cấp và thắt đai cho các tân Hoàng Đai

Video 7

8. Biểu Diễn Võ Thuật

9. Ban Tổ Chức cám ơn quý quan khách

10. Tiệc trà và cơm chay

Video 9&10

 

Leave a Reply