Các Trung Tâm Huấn Luyện

California

Garden GroveQuang Thiện | Moreno Valley | San Bernardino | San Diego

Louisiana

New Orleans
 

Garden Grove/West Haven Park

VS Quản NhiệmVõ Sư Nguyễn Văn Tâm
VS và HLV Phụ Tá 
Điện Thưvovinamschool@yahoo.com
Địa Chỉ Thư TínP.O. Box 262367
San Diego, CA 92196
Điện Thoại+1 (619) 218-3493
Thời Khóa BiểuThứ Bẩy & Chủ Nhật: 9:20 AM – 10:50 AM
Địa Chỉ Phòng Tập12252 West St, Garden Grove, CA 92840

Quang Thiện

VS Quản NhiệmVõ Sư Phạm Thị Cúc
VS và HLV Phụ TáInstructor: Jenny Đỗ
Điện Thưjenny_nguyen_do@yahoo.com
Địa Chỉ Thư Tín704 E. E Street
Ontario, CA 91764
Điện Thoại+1 (714) 722-9299
Thời Khóa BiểuChủ Nhật: 1:00 PM – 4:00 PM
Địa Chỉ Phòng TậpQuang Thiện Temple
704 E. E Street
Ontario, CA 91764

Moreno Valley

VS Quản NhiệmVõ Sư Nguyễn Bá Dương 
VS và HLV Phụ TáInstructor: Steve Trần, Ken Le, Nathan
Điện Thưclementbaduong1952@gmail.com
stevest812@gmail.com
Địa Chỉ Thư Tín7189 Old 215 Frontage Road
Suite 101
Moreno Valley, CA 92553
Điện Thoại+1 (909) 434-4779 (Master Nguyễn Bá Dương)
+1 (909) 528-2749 (Instructor Steve Trần)
Thời Khóa BiểuLớp Tự Vệ Nhập Môn
Thứ Ba, Thứ Năm: 4:15PM – 6:15PM
Lớp Lam Đai đến Hoàng Đai
Thứ Hai, Thứ Tư: 4:15PM – 6:15PM
Địa Chỉ Phòng TậpMoreno Valley Parks And Community Services
14075 Frederick Street
Moreno Valley, CA 92552

San Bernardino

VS Quản NhiệmVõ Sư Nguyễn Bá Dương 
VS và HLV Phụ TáInstructor: Steve Trần
Điện Thưclementbaduong1952@gmail.com
stevest812@gmail.com
Địa Chỉ Thư Tín7189 Old 215 Frontage Road
Suite 101
Moreno Valley, CA 92553
Điện Thoại+1 (909) 434-4779 (Master Nguyễn Bá Dương)
+1 (909) 528-2749 (Instructor Steve Trần)
Thời Khóa BiểuThứ Bảy: 9:00 AM – 11:00 AM
Địa Chỉ Phòng TậpOur Lady Of Hope (OLH)
6885 Del Rosa Avenue
San Bernardino, CA 92404

San Diego

VS Quản NhiệmVõ Sư Nguyễn Văn Tâm
VS và HLV Phụ TáVõ Sư Trần Ngọc Chính Võ Sư Andy Châu
HLV: Cường Đặng | Cảnh Lê | Trí Lưu | Kiệt Nguyễn | Tánh Phạm
Điện Thưvovinamschool@yahoo.com
Địa Chỉ Thư TínP.O. Box 262367
San Diego, CA 92196
Điện Thoại+1 (619) 218-3493
Thời Khóa BiểuThứ Hai: 6:00 PM – 7:45 PM
Thứ Tư: 6:00 PM – 7:45 PM
Thứ Sáu: 5:30 PM – 6:45 PM
Địa Chỉ Phòng TậpLinda Vista Recreation Center
7064 Levant St.
San Diego, CA 92111
(858) 573-1392

Chùa Bồ Đề, tp New Orleans, Louisiana

VS Quản NhiệmHLV Nguyễn Thông
VS và HLV Phụ Tá 
Điện Thưwhoisthao@gmail.com
Địa Chỉ Thư Tín 
Điện Thoại+1 (504) 401-1029
Thời Khóa BiểuThứ Sáu: 5:30 PM – 7:00 PM
Chủ Nhật: 5:00 PM – 6:30 PM
Địa Chỉ Phòng TậpChùa Bồ Đề
4386 Lincoln Street
Belle Chasse, LA 70037