Chào mừng quí khách đến Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ, trực thuộc Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới.

Sứ Mệnh

Là một đoàn thể bất vụ lợi tư thục danh xưng “Vovinam Việt Võ Đạo Miền Tây Hoa Kỳ”, chúng tôi các môn đồ môn phái Vovinam Việt Võ Đạo đã và đang mang sứ vụ bản môn góp phần với công đồng tại các địa phương, quốc gia Hoa Kỳ, thế giới xây dựng thế hệ thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và gia đình, thông qua chương trình huấn luyện võ thuật môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, triết lý việt võ đạo bản phái: phát triển trí tuệ minh mẫn, thân thể cường tráng, tinh thần cao thượng, tính tự chủ, khả năng tự vệ, lòng tự trọng, kiên trung trong tinh thần phi bạo lực.

Tham Gia – Đóng Góp

Trung Tâm Huấn Luyện