Võ sư Kiều Công Lang

(thành viên của VVN VVĐ Tây Hoa Kỳ)

Quá Trình Hoạt Động Của Võ Sư Kiều Công Lang
Hồng Đai Tứ Cấp (Huyền Đai Đệ Bát Đẳng Quốc Tế)
Năm 1966: Tham dự khóa đào tạo Huấn Luyện Viên Vovinam/VVĐ của Binh Chủng Quân Cảnh/QLVNCH tại TTHL/Hoa Lư (Sài Gòn).
Năm 1967—1968: Quản Đốc Võ Đường Quân Cảnh/Quân Đoàn III (Biên Hòa).
Năm 1969—1970: Trợ-tá HLV/Vovinam với Võ Sư Trịnh Ngọc Minh (Nha Trang).
Năm 1975—1983: Đi Tù CSVN tại Vĩnh Phú (Tân Lập).
Năm 1984—1986: Phụ-tá Huấn Luyện/Vovinam tại Quận 5 (Nguyễn Trãi).
Năm 1990—1994: Quản Đốc Võ Đường Vovinam Quận Tân Bình (Sài Gòn).
Năm 1999: Định Cư tại Hoa Kỳ (HO/28)
Năm 1999—2005: Quản Đốc Võ Đường Vovinam/Nguyễn Bá Học (Westminster, California USA).
Năm 2006 đến nay: Cố vấn Võ Đường Pomona
Năm 2016 đến nay: Cố vấn Liên Đoàn Vovinam VVĐ/Miền Tây Hoa Kỳ

Bao thăng trầm, vui khổ đã chất chồng
Nay rủ sạch, lên bờ thuyền đến bến…
Nếu tưởng nhớ, xin âm thầm cầu nguyện,
Nên xem như giải thoát một kiếp người.
Cứ bình tâm, thoải mái với vui tươi,
Kẻ đi trước, người sau rồi sẽ gặp.

Ra đời hai bàn tay trắng
Lìa đời trắng hai tay
Sao mãi nhặt cho đầy
Túi đời như mây bay

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu


Bất tri tam bách, dư niên hậu
(Chẳng biết 300 năm lẽ nữa)
Thiện hạ há nhân, khắp tố như

(Người đời có ai khóc tố như)

Võ Sư Nguyễn Bá Dương

Võ Sư Nguyễn Văn Tâm

Võ Sư Phạm Thị Cúc

Võ Sư Trần Ngọc Chính