Latest Past Events

Vovinam Việt Võ Đạo Annual Labor Day Picnic & Potluck

Ski Beach Park 1600 Vacation Rd, San Diego

Dear Vovinam Việt Võ Đạo Masters & Students, The Vovinam Việt Võ Đạo San Diego is hosting the annual Labor Day picnic/potluck at Ski Beach (street view) on the 3rd of September from 8 am to 4 pm. Please bring the whole family for great food, fun, and relaxing at the beach. More information can be found at our vovinaminfo webpage. To help with the planning please make the reservation before: 8/25/2023 Location: Ski Beach - 1600 Vacation Rd, San Diego, CA 92109 Time: Sunday 09/03/2023 8am to 4pm RSVP and Potluck/Food Signup here     Kính thưa các Võ Sư và môn sinh Vovinam việt Võ Đạo, Trung Tâm Vovinam Việt Võ Đạo San Diego xin trân trọng kính mời các võ sư, môn sinh và gia đình đến dự buổi picnic vào ngày Chủ Nhật mùng 3 tháng 9, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ở Ski Beach (street view). Để biết thêm chi tiết xin quí vị vào trang web của Liên Đoàn. Để tiện phần sắp xếp và tổ chức xin quý vị đăng ký tham dự trước ngày 8/25/2023 Địa chỉ: Ski Beach - - 1600 Vacation Rd, San Diego, CA 92109 Thời gian: Chủ Nhật 09/03/2023 8am to 4pm Đăng ký tham dự và Potluck/Food Signup. Sincerely, Vovinam SD Team