Latest Past Events

Lễ Giỗ Tổ Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo Nguyễn Lộc Lần Thứ 64

TTHL Quang Thiện 704 E. E Street, Ontario

Thư Mời Tham Dự Lễ Giỗ Tổ Kính gửi: Quý Võ Sư,                 Quý Huấn Luyện Viên,                 Các môn sinh và thân hữu Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo miền Tây Hoa Kỳ. Theo truyền thống môn phái, hằng năm, các môn sinh Vovinam tổ chức lễ giỗ tổ để tưởng nhớ người đã sáng lập ra môn phái. Năm nay, Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ (LĐ-VVN-VVĐ-THK) sẽ tổ chức lễ giỗ tổ theo thời gian và địa điểm như sau: Thời gian: Thứ Bẩy, ngày 8 tháng 6 năm 2024                   Từ 11:00 am – 2:00 pm Địa điểm: Chùa Quang Thiện                   704 E. E Street, Ontario, CA 91764 Trân trọng kính mời quý võ sư, huấn luyện viên, các môn sinh và thân hữu đến tham dự lễ tưởng niệm sáng tổ môn phái Vovinam Việt Võ Đạo. Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh dự cho LĐ-VVN-VVĐ-THK. TM. Ban Chấp Hành LĐ-VVN-VVĐ-THK VS. Trần Ngọc Chính Chủ Tịch   Chương Trình Tổng Quát: 10:30 AM Tiếp đón quý khách 11:00 AM Nghi thức chào cờ 11:15 AM Chào mừng và giới thiệu quan khách 11:20 AM Chủ tịch LĐ chào mừng và cám ơn 11:25 AM Diễn lược tiểu sử Sáng Tổ Nguyễn Lộc 11:35 AM Các đ ại biểu phát biểu 11:45 AM Thắp hương Sáng T ổ Nguyễn Lộc 12:00 PM Chụp hình lưu niệm. 12:15 PM Biểu Diễn Võ Thuật 12:45 PM Ăn trưa, hàn huyên 2:00 PM Bế Mạc   Invitation to Commemoration of Late Founder of Vovinam Viet Vo Dao Dear: martial arts masters, coaches, students, relatives and friends of the Vovinam Việt Võ Đạo Federation of Western US. Base on the annual Vovinam Viet Vo Dao tradition, Vovinam students hold a commemoration ceremony to commemorate the late founder of Vovinam Việt Võ Đạo. This year, the Vovinam Việt Võ Đạo Federation of Western US (LD-VVN-VVD-THK) will hold a commemoration ceremony on date/time and location as follow: Date: Saturday, June 8, 2024 Time: 11:00 am – 2:00 pm Location: Quang Thiện Temple           704 E. E Street, Ontario, CA 91764 We cordially invite all martial arts masters, coaches, students, relatives and friends to attend the memorial ceremony of Vovinam Viet Vo Dao's founder. Your presence is an honor for LĐ-VVN-VVĐ-THK. Sincerely, Master Chinh Ngoc Tran President Program: 10:30 AM Welcome guests 11:00 AM Flag salute ceremony 11:15 AM Guests introduction 11:20 AM President of VVN VVD welcoming and thanking the guests 11:25 AM Representatives speech 11:35 AM A brief biography of the VVN VVD founder 11:45 AM Incense offering ceremony 12:00 PM Photographs 12:15 PM Martial arts performance 12:45 PM Lunch 2:00 PM End

Belt Test

Linda Vista Recreation Center 7064 Levant St, San Diego

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI ĐẲNG CẤP ANNOUNCEMENT OF BELT TESTING PROMOTION Kính Gừi: Quý Võ Sư Cố Vấn                      Quý Võ Sư Liên Đoàn VVN-VVĐ-THK                      Quý Võ Sư, Huấn Luyện Viên Quản Nhiệm Các Võ Đường                      Quý Môn Sinh Vovinam Kính thưa quý võ sư và các môn sinh Vovinam, nhằm mục đích bảo tồn và phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, cũng như tạo điều kiện và khuyến khich các môn sinh thăng tiến trong tập luyện, Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ sẽ tổ chức kỳ thi đẳng cấp từ sơ cấp đến trung đẳng: Thời gian: Chủ Nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2024 (Sunday April 21, 2024),                       Từ 10:30 giờ sáng đến 2:00 giờ chiều (From 10:30 am to 2:00 pm). Địa Điểm: Linda Vista Recreation Center                      7064 Levant St, San Diego, CA 92111 Liên Đoàn VVN-VVĐ-THK tha thiết kính mời quý Võ Sư, quý Huấn Luyện Viên, đến duyệt xét quá trình luyện tập từ các trung tâm huấn luyện cũng như khuyến khích các môn sinh tham dự kỳ thi đẳng cấp nếu đủ điều kiện. Đính kèm: đơn dự thi (application attached) TM. BCH Liên Đoàn VVN-VVĐ-THK VS Trần Ngọc Chính Chủ Tịch