Trung Tâm Huấn Luyện

VS Quản NhiệmVõ Sư Tâm Nguyễn 
VS và HLV Phụ TáVõ Sư Andy ChâuVõ Sư Chính Trần
HLV: Kiệt Nguyễn | Cường Đặng | Trí Lưu | Trí (Tánh) Phạm
Điện Thưvovinamschool@yahoo.com
Địa Chỉ Thư TínP.O. Box 262367
San Diego, CA 92196
Điện Thoại+1 (619) 218-3493
Thời Khóa BiểuThứ Hai: 6:30 PM – 8:30 PM
Thứ Tư: 6:00 PM – 8:00 PM
Thứ Sáu: 6:00 PM – 7:30 PM
Địa Chỉ Phòng TậpLinda Vista Recreation Center
7064 Levant St.
San Diego, CA 92111
(858) 573-1392