Chào mừng quí khách đến trang nhà của Vovinam Việt Võ Đạo – San Diego, thành viên của Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ, trực thuộc Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới.

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Hội Vovinam tại San Diego là xây dựng một cộng đồng vững mạnh thông qua các chương trình, sự hướng dẫn và tính kỷ luật của môn võ Việt Nam VOVINAM để phát triển trí tuệ minh mẫn, thân thể cường tráng, tinh thần cao thượng, tính tự kiềm chế, khả năng tự vệ, lòng tôn trọng, sự nhiệt tình và tinh thần chống bạo lực.