Chào mừng quí khách đến Vovinam Việt Võ Đạo – San Bernardino, thành viên của Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Tây Hoa Kỳ, trực thuộc Tổng Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Thế Giới.

Sứ Mệnh

Sứ mệnh của Hội Vovinam tại San Bernardino là xây dựng một cộng đồng vững mạnh thông qua các chương trình, sự hướng dẫn và tính kỷ luật của môn võ Việt Nam VOVINAM để phát triển trí tuệ minh mẫn, thân thể cường tráng, tinh thần cao thượng, tính tự kiềm chế, khả năng tự vệ, lòng tôn trọng, sự nhiệt tình và tinh thần chống bạo lực.

 

Vài nét về VOVINAM Việt Võ Đạo – Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng

Vovinam là một môn phái võ đạo do Cố Võ Sư Nguyễn Lộc sáng tạo vào năm 1938 tại Hà Nội, miền Bắc Việt Nam.

Với tinh thần cống hiến này, ngay từ đầu sáng tạo, Cố Võ Sư Nguyễn Lộc đã nghĩ rằng: Đây sẽ là tài sản chung của nhân loại, nên Người đặt tên cho môn phái là Vovinam, một danh xưng Võ Việt Nam được quốc tế hóa, để mọi dân tộc trên thế giới dễ đọc, dễ nhớ như nhau. Sau đó, từ Việt Võ Đạo được nối thêm vào để chỉ nơi xuất phát của môn võ. Từ đó, môn phái có tên là Vovinam Việt Võ Đạo.

Về Võ Thuật: Vovinam đặt nền tảng trên kỹ thuật võ và vật cổ truyền của dân tộc Việt Nam có từ thời lập quốc. Đồng thời, nghiên cứu các môn võ đã có trên thế giới, rút tỉa ra những ưu điểm, gạn lọc lấy tinh hoa, rồi hệ thống hóa và hiện đại hóa theo phương thức riêng: “Một phát triển thành ba”. Phương thức này giúp người tập luyện thật kỹ, nắm vững những gì đã học để sử dụng có hiệu quả trong thực tế. Do vậy, mỗi đòn thế được tập gắn bó với nhau qua ba giai đoạn:

  • Khởi đầu, tập những đòn thế cơ bản, giản dị mà sắc bén, hữu hiệu khi tự vệ.

  • Sau đó, những đòn thế cơ bản này được ghép thành bài múa để tập đơn luyện một mình cho thật nhuần nhuyễn.

  • Cuối cùng, cũng chính những đòn thế cơ bản đó được ghép thành bài song luyện, đa luyện để tập giao đấu thực sự với nhau.

Phương thức “một phát triển thành ba” được áp dụng xuyên suốt cho tất cả đòn thế và bài bản của Vovinam để chúng gắn bó, liên kết với nhau hầu tạo phản ứng tự nhiên, bén nhạy khi cần tự vệ.

Về Võ Đạo: Mang tinh thần truyền thống dùng võ để chống xâm lăng, bảo vệ đất nước, dùng võ để tự giải quyết lấy những khó khăn, trở ngại để được sống xứng đáng và làm cho mọi người đều được sống xứng đáng.

Vovinam xây dựng tinh thần võ đạo qua những gương phấn đấu của các danh nhân thế giới, dung hợp mọi triết thuyết, mọi tôn giáo thành tư tưởng, quan điểm có thể ứng dụng vào đời sống thực tế.

Vovinam dạy cho người biết võ, rồi hướng dẫn họ phải làm gì lợi ích cho mình và cho người. Tinh thần đó được thực hiện cụ thể bằng nếp sống tình cảm, cách ăn ở, đối đãi với tha nhân.

Vovinam quan niệm: tinh thần thượng võ không phân biệt biên giới quốc gia, không kỳ thị giai cấp hay tôn giáo. Vì cuộc sống và nền hòa bình nhân loại, mọi người phải cùng chung sức hiến ích để xã hội và nhân loại mỗi ngày một tốt đẹp, gắn bó với nhau hơn.